หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

"การคมนาคมสะดวกเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ

ศูนย์การศึกษาเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมบ้านเมืองน่าอยู่"

 
 
  การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

แผนงานเคหะและชุมชน
     
แผนงานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ก่อสร้าง ถนน ท่อระบายน้ำ เสริมฝายน้ำล้น
 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและการฝึกอาชีพ
         
   
แนวทางการพัฒนา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     
แผนงานการศึกษา
 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
         
   
แนวทางการพัฒนา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     
แผนงานงบกลาง
 
  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ
         
   
แนวทางการพัฒนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     
แผนงานสาธารณสุข
     
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     
แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
  การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆ สิ่งแวดล้อม ให้มีความร่มรื่น สะอาดสวยงาม
         
   
แนวทางการพัฒนา

แผนงานการเกษตร
     
แผนงานเคหะและชุมชน
 
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
         
   
แนวทางการพัฒนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
     
แผนงานงบกลาง
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3670-6095
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-3670-6095
จำนวนผู้เข้าชม 69,981 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10