หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
"การคมนาคมสะดวก เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ
ศูนย์การศึกษาเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม บ้านเมืองน่าอยู่"
วิสัยทัศน์ อบต.เกาะแก้ว

 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
  การคมนาคมทางบกมีความสะดวกในการสัญจรไปมา และขนพืชผลทางการเกษตร
  ประชาชนมีอัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้น
  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
  หมู่บ้าน ตำบล มีสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมสะอาด สวยงาม
  ประชาชนมี สุขภาพร่างการที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา ก่อสร้าง ถนน ท่อระบาย
เสริมฝายน้ำล้น
  ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา/ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะและการฝึกอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้ออกกำลังกาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ สิ่งแวดล้อม
ให้มีความร่มรื่น สะอาดสวยงาม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกในการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม
  การจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชิก อบต.
  การเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมด้านการให้บริหาร
แก่ประชาชน
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095