หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
บุคลากร
 


นางรัตติยา ดวงมณี
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางอุบลรัตน์ อินทรวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0909786540


นางอุบลรัตน์ อินทรวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจุฑารัตน์ ชัยยา
ครู ค.ศ.2


นางสมใจ ประกอบโชคนำชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการศึกษา


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเมตตา แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางประภาพร อินทร์กอ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายอุดม ช้างน้อย
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายธีระพัฒน์ อาทะยา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095