หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์


ภาษีป้ายอัตราใหม่


คำร้องทั่วไป


คำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค


คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง


คู่มือประชานให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น


คู่มือประชาชน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ


คู่มือประชาชน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


แบบค ำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)


แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)


แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01)

 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095