หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ได้จัดกิจกรรมแนวทางการ ปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของการบริหารงานบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ อบต.เกาะแก้ว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศ มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 -2566 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
แผนเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
ข้อบังคับจรรยาบรรณ [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้คูมือปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ เรื่อมาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095