หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
สมาชิกสภา
 


นายณรงค์ ทองเผือก
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
โทร : 084-3404710
 


นางวิรัช เนินนาน
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
โทร : 093-0945961


นายวิชัย โพธิ์ไทร
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
 
สมาชิกสภา
 


นางราตรี ปาสาเนาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1
โทร : 081-3639957


นายเฉลียว เสมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 2
โทร : 081-1392364


นางนภาพร พิมพ์พา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 2
โทร : 080-4293005


นางวันเพ็ญ ดวงใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 3
โทร : 086-0756027


นายสมศัดิ์ ปั้นเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 3


นายบุญส่ง โม้หมุน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095