หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ศาสนสถานในตำบลเกาะแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
นายอำนาจ ภู่เพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา (Q&A)   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
UFALION168 แจกเครดิตบ่อย (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าศูนย์เด็กเมื่อไรคะ (20 เม.ย. 2565)    อ่าน 53  ตอบ 2  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 เม.ย. 2565)    อ่าน 78  ตอบ 1  
รับสมัครทีมวิจัยออนไลน์ (15 ก.พ. 2565)    อ่าน 110  ตอบ 0  
   
 
   
 


อบต.ชอนน้อย ซ่อมถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 20 ระหว่างสาย 2-3 ขวา หมู่ที่ 2,3 [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.เขาพระยาเดินธง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอย ๒๑ - ๒๒ สายพิเศษ กลุ่มบ้านนา [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.พัฒนานิคม ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ดีลัง จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ทางราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ดีลัง จ้างรถแบคโฮขุดรื้อป่าข้างทาง ตามถนนภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1,4,6 และ 7 โดยวิธีเฉพ [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ดีลัง ซื้อมิเตอร์น้ำ (มาตรวัดน้ำ) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 100 ตัว (งานกิจการประปา) โดยวิธี [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ดีลัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.เขาพระงาม โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.โคกสลุง จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรดำเนินการกำจัดขยะ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 10 ต.โคกสลุง โดยวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 20 พ.ค. 2565 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ทะเลชุบศร ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.นิคมลำนารายณ์ จ้างจ้างเหมารถขุดดินแบบตีนตะขาบ PC120 จำนวน 2 วัน ( 16 ชั่วโมง ) โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.นิคมลำนารายณ์ ซื้อสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านกล้วย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านกล้วย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ชอนน้อย จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๑ ระหว่างสาย ๒-๓ ขวา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ชอนน้อย จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๑ ระหว่างสาย ๓-๔ ขวา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.วังขอนขว้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 บริเวณข้างบ้านนางเมตตา บุญปั้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3 [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.วังขอนขว้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยข้างบ้านดาบขุนทอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,000 [ 19 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (งวดที่ 1) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1977 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่องการรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
แจ้งโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และด้านน้ำบาดาล ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2565) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 377 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 153 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2  [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวที่ 2/2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 363 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 736 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำเภอให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
 
อบต.ชอนม่วง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
อบต.สนามแจง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ทต.เขาพระยาเดินธง กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2565 จังหวัดลพบุรี ณ โค [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องสาริกา กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ดีลัง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลดีลัง รับซื้อขยะมีมูลค่า หมู่ 4 ตำบลดีลัง [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ป่าตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ๑๖ รายการ(ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ช่องสาริกา การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง โครงการตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมในงานประเพณีในการป้องกันโรคติดต่อของหมู่บ้าน [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกสำโรง ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการจัดการขยะมูล [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ลพบุรี ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายจังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด ประจำ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โพนทอง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ป่าตาล ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวลำ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวลำ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนเเห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พัฒนานิคม โครงการลด คัดแยกขยะ และสร้างรายได้ครัวเรือน เพื่อพัฒนาชุมชน โดยกองทุนธนาคารขยะ เ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมใต้น [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 217 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 , 7 และ หมู่ที่ 10 [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 161 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอ [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 165 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 366 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 394 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซม ม.2 ต.เกาะแก้ว [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 397 
   
 
   
 


ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างค่าออกแบบและจัดทำ Local Government e-Service อบต.เกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างค่าออกแบบและจัดทำ Local Government e-Service อบต.เกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างลงลูกรังถนนคันคลองเส้นหลังวัดหนองชนะชัย (ซ้าย-ขวา) หมู่ 3 ตำบ [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อของใช้สำหรับผู้ป่วยเพื่อกักตัวรักษาอยู่ศูนย์พักคอยของอบต.เกาะแก้ว โดยวิธีเฉพ [ 25 เม.ย. 2565 ]โครงการลงลูกรังต่อจากจุดเดิม(สายคันคลอง)บ้านนางวิไลลักษณ์ ฝ้ายไทย หมู่9 ตำบลเกา [ 25 เม.ย. 2565 ]โครงการลงลูกรังต่อจากจุดเดิม(สายคันคลอง)บ้านนางวิไลลักษณ์ ฝ้ายไทย หมู่9 ตำบลเกา [ 25 เม.ย. 2565 ]โครงการลงลูกรังถนนคันคลองเส้นหลังวัดหนองชนะชัย(ซ้าย-ขวา)หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างลงลูกรังถนนคันคลองเส้นหลังวัดหนองชนะชัย (ซ้าย-ขวา) หมู่ 3 ตำบ [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการลงลูกรังต่อจากจุดเดิม (สายคันคลอง) บ้านนางวิไลลักษณ์ ฝ้ายไทย หมู่ 9 [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พักรักษาอยู [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 600 ชุดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ [ 28 มี.ค. 2565 ]ซื้อของใช้สำหรับผู้ป่วยเพื่อกักตัวรักษาอยู่ศูนย์พักคอยของอบต.เกาะแก้ว โดยวิธีเฉพ [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้อซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 18 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู [ 15 มี.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 [ 10 มี.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยวิธีเฉพา [ 9 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้มีผลกระทบกรณีฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร [ 8 มี.ค. 2565 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

พวงหรีดจากดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านชอนอุดม
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
บริการงานจัดเก็บ การรับบริการ กองสวัสดิการสังคม
ใบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.เกาะแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การบริการด้านภาษี
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095
 
facebook
อบต.เกาะแก้ว
facebook
อบต.เกาะแก้ว
อบต.เกาะแก้ว