หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
เมื่อ พ.ศ.2498 ตำบลเกาะแก้วขึ้นอยู่กับตำบลโคกสำโรง ต่อมาเมื่อมีประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงประกาศแบ่งเขตการปกครองท้องที่ โดยแยกออกมาจากตำบลโคกสำโรงโดยได้ตั้งชื่อเป็นตำบลเกาะแก้ว เนื่องจากสมัยที่ นายโอภาส พลศิลป์ นายอำเภอโคกสำโรง ในขณะนั้นซึ่งมีความสนิทสนมชอบพอกับผู้ใหญ่บ้านเกาะแก้ว จึงได้ตั้งชื่อให้เป็นตำบลเกาะแก้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลเกาะแก้วจะอพยพมาจาก
หลายแห่ง เช่น ไทยพวน อพยพมาจากตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ ลาวโซ่ง อพยพมาจากอำเภอเมืองลพบุรี ไทยที่อพยพมาจากจังหวัดอ่างทอง มาตัดป่าถางพงเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อก่อนนี้จะมีป่าไม้มาก ไม่มีเส้นทางคมนาคมไปมา
ไม่สะดวก ทางราชการจึงประกาศให้มีการจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมทุกหมู่บ้าน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดทุกวัดเป็นโรงเรียน ครูใหญ่ในสมัยนั้นใช้วุฒิมัธยมปีที่ 3 เงินเดือน 20 บาท ปี พ.ศ.2500 มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และต่อมาก็ค่อยๆ แยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านใหญ่เป็นหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน จนในปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลเกาะแก้วตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโคกสำโรง
ไปทางอำเภอหนองม่วง ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางมายังอำเภอ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ 23,322 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ตำบลหนองแขม
อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี
ม.7
ม.8
ม.10
ม.11
ม.2
ม.6
ม.9
ม.1
ม.4
ม.3
ม.5
ตำบลสะแกราบ
อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี
ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,603 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,780 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
  หญิง จำนวน 1,823 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,270 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 55.43 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านเกาะแก้ว 97 87 184 65
2 บ้านวังหัวแหวน 295 287 285 194
3 บ้านหนองชนะชัย 154 145 299 98
4 บ้านพุ่งเข้ 117 111 228 95
5 บ้านหนองตานนท์ 69 77 146 64
6 บ้านหน้าพระ 121 111 232 91
7 บ้านเนินแก้ว 58 73 131 53
8 บ้านชอนบอน 282 303 585 179
9 บ้านเกาะแก้วพัฒนา 236 242 478 167
10 บ้านชอนอุดม 265 277 542 202
11 บ้านเกาะสัมพันธ์ตา 86 110 196 62
  รวม 1,780 1,823 3,603 1,270
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095