หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ที่ตั้ง
  ตำบลเกาะแก้ว มีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของอำเภอโคกสำโรง ไปทางอำเภอหนองม่วง ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยที่มีถนน
พหลโยธินเป็นเส้นทางมายังอำเภอ
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 65 ตาราง -
กิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ 23,322 ไร่
 
ภูมิประเทศ
  ตำบลเกาะแก้ว ลักษณะภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยการอาศัย
น้ำฝนจากธรรมชาติ บริเวณที่ราบน้ำท่วมจะ
ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง
จะประกอบอาชีพทำไร่
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,579 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,774 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57
 
หญิง 1,805 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43
 
จำนวนครัวเรือน 1,273 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 55.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว มีพื้นที่ตาม
เขตการปกครองรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล มี
จำนวนหมู่บ้านอยู่ในความดูแล 11 หมู่บ้าน ประชากร
รวมตัวปลูกบ้านเรือนอยู่กันแบบเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มๆ
ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา และราษฎรได้ตั้งชื่อว่า
"เกาะแก้ว" ต่อมาก็ได้แยกตัวเป็นตำบลเกาะแก้วจน
ถึงทุกวันนี้
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 เกาะแก้ว 97 85 182 65  
2 วังหัวแหวน 293 286 579 195
  3 หนองชนะชัย 151 145 296 98  
4 บุ่งเข้ 117 111 228 95
  5 หนองตานน 68 74 142 64  
6 หน้าพระ 122 111 233 91
  7 ชอนอุดม 58 73 131 53  
8 ชอนบอน 280 299 579 179
  9 เกาะแก้วพัฒนา 238 242 480 169  
10 ชอนอุดม 264 273 537 202
  11 เกาะสัมพันธ์ตา 86 106 192 62  
  รวมทั้งสิ้น   1,774 1,805 3,579 1,273
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี **
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3670-6095
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-3670-6095
จำนวนผู้เข้าชม 70,333 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10