หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.2/1615 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1599 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ กอบต. ครั้งที่ 8/2566 เทื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ที่ ลบ 0023.2/1600 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 231 
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 165 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/1549 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
ที่ ลบ0023.2/ว1553 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (ประมาณการรายรับ รายจ่าย) เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ว1552 เรื่อง การเตรียมการวางแผนการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ว 1580 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
ที่ ลบ 0023.2/ว1583 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ0023.2/ว11189 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตรา และวิธีการค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
ที่ ลบ 0023.2/ว 11206 เรื่อง แจ้งประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
ที่ ลบ0023.2/ว11221 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1586 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 101
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095