หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1333 เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 607 
ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1021 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4391 ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 619 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4285 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 674 
ที่ ลบ 0023.3/ว 4283 ด่วนที่สุด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 578 
ที่ ลบ 0023.3/ว 1307 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 569 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 1306 เรื่อง การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 572 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1303 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ฯ [ 5 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 622 
ที่ ลบ 0023.3 /ว 4276 ด่วนที่สุด เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน จังหวัดลพบุรี [ 4 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 581 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 4267 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 566 
ที่ ลบ 0023.3/ ว 1271 เรื่อง ดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของสถานธนานุบาล [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 585 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 817 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 814 
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องการประเมินผลงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 959 
 
<< หน้าแรก...     97      98      99      100     (101)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ค. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3670-6095