หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด จำนวน 7 แห่ง
 
วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 1
 
วัดวังหัวแหวน หมู่ที่ 2
 
วัดหนองชนะชัย หมู่ที่ 3
 
วัดวังโพรงเข้ หมู่ที่ 4
 
วัดหน้าพระ หมู่ที่ 6
 
วัดชอนบอน หมู่ที่ 8
 
วัดชอนอุดม หมู่ที่ 1 0
  สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
สำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9
  ศาลเจ้า จำวน 1 แห่ง
 
ด้านการสื่อสาร
 
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
 
บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ด้านการประปา
 
มีบริการน้ำประปา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว
 
ด้านการไฟฟ้า
 
ตำบลเกาะแก้วใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดย การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่
 
ด้านอาชีพ
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติเป็นหลัก
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษาในตำบล
 
ประเพณีวันสงกรานต์
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา
 
ประเพณีวันออกพรรษา
 
ประเพณีตักบาตรเทโว
 
ประเพณีลอยกระทง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะแก้ว
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
- โรงเรียนบ้านวังหัวแหวน
 
- โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย
 
- โรงเรียนบ้านชอนบอน
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 11 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
 
หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
การคมนาคม
แหล่งน้ำ
 
มีถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย โดย
ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และถนนที่ใช้ระหว่างหมู่บ้านเป็น
ถนนดินลูกรัง เมื่อถึงฤดูฝนถนนจะเป็นหลุม
เป็นบ่อ การสัญจรไปมาใช้การไม่ค่อยสะดวก เมื่อฝนตกมีน้ำไหลลาดถนนจะถูกน้ำเซาะขาด
ใช้การไม่ได้
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่    
 
- ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 4 แห่ง
 
- บึง หนองและอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่    
 
- ฝาย จำนวน 5 แห่ง
 
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 3 แห่ง
 
- บ่อน้ำโยก จำนวน 35 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพ
หน่วยงานธุรกิจ
  มีการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ดังนี้
 
กลุ่มทำกรงนกเขา      
 
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า      
 
กลุ่มท่อผ้า      
 
กลุ่มแปรรูปอาหาร      
 
กลุ่มปลูกฟักทอง      
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 2 แห่ง
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3670-6095
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-3670-6095
จำนวนผู้เข้าชม 70,424 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10